log aan
Missie en visie PDF Afdrukken E-mail
Missie van het Vlaamse Nationaal Jeugdverbond

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond is de enige landelijke Vlaams-nationalistische jeugdbeweging van Vlaanderen. Met elk van onze spelen, kampen, weekeinden en vormingsinitiatieven willen we Vlaamse kinderen en jongeren op een stijlvolle, eigentijdse, jeugdige en vooral leuke manier een volksbewustzijn en tijdloze waarden zoals kameraadschap, inzet, trouw en eerlijkheid meegeven. Zo wil het VNJ kinderen opvoeden tot Vlaams-bewuste jongeren die willen meewerken aan een beter Vlaanderen, de maatschappij uit meer dan één invalshoek durven bekijken en een gezonde houding hebben tegenover hun medemens en het milieu.


Nog een woordje meer uitleg nodig... De volgende puntjes verklaren onze visie net iets meer.


Jeugd als toekomst
VNJ is een jeugdvereniging voor en door jongeren. Jongeren zijn onze toekomst, zij bepalen hoe onze maatschappij er morgen uitziet en zijn bijgevolg van onschatbare waarde voor onze samenleving. Door hen bij te staan op weg naar volwassenheid, met respect voor hun individuele eigenheid en die van elke generatie willen wij helpen meebouwen aan de toekomst van onze vereniging, de Vlaamse beweging, Vlaanderen, de Nederlanden, Europa, de wereld.


Jeugdbeweging als stimulans voor persoonlijke ontwikkeling
Via avontuurlijke openluchtactiviteiten, creatieve en zinvolle spelen, het leren kennen van de eigen mogelijkheden op allerlei gebieden en het stimuleren van verbondheid, moedigt een jeugdbeweging als het VNJ de ontplooiing van jongeren aan, zowel als individuen als in groepsverband. Daarbij streven we voor onze jongeren naar een gezonde geest in een gezond lichaam.


Kameraadschap als hoeksteen
In onze werking neemt opvoeden tot kameraadschap een belangrijke plaats in. Samenwerken in een groep is niet altijd even evident. Toch moet elk mens om bepaalde doelen te bereiken in zijn leven samenwerken met verschillende mensen. Het positieve in elkaar zien, elkaar steunen en helpen ook al kan je het niet altijd met elkaar vinden, proberen zonder pretentie een voorbeeld te zijn voor de ander: kameraadschap is een hoeksteen voor iedere relatie.


Zelfbeschikkingsrecht voor ieder volk
Het VNJ gaat uit van een volksnationalistische visie die streeft naar een vrij Vlaanderen binnen een Europa van vrije volkeren, in verbondenheid met de Nederlanden en in een wereld met respect voor de eigenheid van ieder volk.


Volksbewustzijn als basis voor gezond volksnationalisme
Door jongeren kennis te laten maken met de rijkdom aan verhalen, muziek, dans, geschiedenis en al het overige dat ons volk te bieden heeft, willen we jongeren een volksbewustzijn bijbrengen zonder andere aspecten van het volksnationalisme uit het oog te verliezen. Ons doel is het blikveld van de jongeren te verruimen.


Tijdloze waarden als leidraad voor het leven
Hoewel het VNJ beseft dat iedere generatie andere waarden en normen heeft, wil het de aandacht van kinderen en jongeren vestigen op enkele waarden die volgens ons tijdloos zijn en onontbeerlijk in de omgang met ieder medemens, met als voornaamste: eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw, kameraadschap, inzet, moed, respect en zelfdiscipline. Door hen deze waarden uit onze levenswet te laten beleven in onze activiteiten, willen wij hen zelf het belang ervan laten beseffen.


Milieubewustzijn
Een onafhankelijk Vlaanderen betekent niets als er van haar natuur enkel een grijze puinhoop achterblijft. Volksnationalisme gaat dan ook hand in hand met een gezonde portie milieubewustzijn. Kinderen en jongeren het belang van ons milieu bijbrengen voor de toekomst en hen leren wat de bedreigingen zijn, is een essentieel onderdeel van onze vorming en handelswijze. Specifiek voor kinderen willen we aandacht hebben voor het milieu in hun eigen omgeving, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het een probleem is op wereldniveau.

 
Onafhankelijkheid
Het VNJ hecht belang aan goede relaties met de overige organisaties van de Vlaamse Beweging, maar wil binnen deze beweging haar onafhankelijkheid bewaren tegenover alle andere organisaties en vanuit haar eigen visie mee de koers kunnen bepalen van de beweging.

 
Sociale verschillen, geloof en politieke voorkeur
In het VNJ staat het kind centraal. Het wil de sociale verschillen doorbreken en over geloofsgrenzen heen kinderen verenigen. Verder willen wij afstand nemen van partijpolitiek omdat zij voor kinderen irrelevant is. Iemands persoonlijkheid of hoe men handelt, is belangrijker dan iemands stand, religie of politieke voorkeur.


EVRM & IVRK
Uit bovenstaande uitgangspunten vloeit vanzelfsprekend voort dat wij als jeugdbeweging het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind respecteren.