Blauwvoetkring

Officiële oud-ledenvereniging van het VNJ

In de aanloop van 60 jaar Vlaams Nationaal Jeugdverbond zijn wij gestart met de Blauwvoetkring als oud-ledenwerking voor de gewezen leden van het VNJ.

De Blauwvoetkring is de enige officiële oud-ledenvereniging van het VNJ en als dusdanig opgericht en beheerd vanuit de vzw JSK ( Jongeren Steunkomitee) en erkend door vzw VNJ.

De vereniging wil in korte tijd uitgroeien tot een belangrijke bundeling van krachten die enerzijds voor het VNJ een belangrijke steun in de rug kan betekenen en anderzijds de kameraadschapsband bevordert en in stand houdt tussen al dezen die ooit in onze rangen stonden.

De werking beoogt een aanbod van regelmatige bijeenkomsten aan de leden aan te reiken. Het lidmaatschap is volledig gratis en verplicht tot niets. De leden worden voor activiteiten aangeschreven en ontvangen tweemaandelijks via epost het ledenblad 'Houzee'.

Heb je zin om aan te sluiten, aarzel dan niet en stuur ons je aansluitingsvraag getekend toe per post of digitaal via de webstek VNJ.org.

Opgelet je bent pas lid als je aanvraag goedgekeurd wordt en je van ons bevestiging hebt ontvangen. Registraties gebeuren in volgorde van aanvaarding.

Image
Image
Image
Image
Image
© 2017 VNJ vzw
Facebook