Blauwvoetkring

In de aanloop van 60 jaar Vlaams Nationaal Jeugdverbond zijn wij gestart met de Blauwvoetkring als oud-ledenwerking voor de gewezen leden van het VNJ.

De Blauwvoetkring is de enige officiële oud-ledenvereniging van het VNJ en als dusdanig opgericht en beheerd vanuit de vzw JSK ( Jongeren Steunkomitee) en erkend door vzw VNJ.

De vereniging wil in korte tijd uitgroeien tot een belangrijke bundeling van krachten die enerzijds voor het VNJ een belangrijke steun in de rug kan betekenen en anderzijds de kameraadschapsband bevordert en in stand houdt tussen al dezen die ooit in onze rangen stonden.

De werking beoogt een aanbod van regelmatige bijeenkomsten aan de leden aan te reiken. Het lidmaatschap is volledig gratis en verplicht tot niets. De leden worden voor activiteiten aangeschreven.

Heb je zin om aan te sluiten, aarzel dan niet en stuur ons je aansluitingsvraag getekend toe per post of digitaal via de webstek VNJ.org.

Opgelet je bent pas lid als je aanvraag goedgekeurd wordt en je van ons bevestiging hebt ontvangen. Registraties gebeuren in volgorde van aanvaarding.

 

Online aansluitingsaanvraag Blauwvoetkring

 

Ondergetekende verzoekt om opgenomen te worden als lid van de Blauwvoetkring, de oud- ledenvereniging van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, beheerd door de vzw Jongeren Steunkomitee en bevestigt door zijn handtekening de juistheid van onderstaande gegevens en deze vrijwillig ter beschikking van de vereniging te stellen.

 

Ik ben lid geweest van het VNJ
Ik ben lid geweest van het JSK
Gezinssamenstelling

Vermeld hieronder waar je sterk in bent en waarmee je de vereniging van dienst zou kunnen zijn:

Mocht ik opgenomen worden dan beloof ik op mijn eer de beginselen van de Blauwvoetkring en het VNJ na te leven, mij te schikken naar de beslissingen en het beleid van het Bestuur en noch in woorden en daden de goede naam van de vereniging te schaden.


In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van 25 mei 2018 geeft u met de ondertekening van dit aansluitingsformulier uw uitdrukkelijke toestemming aan het Jongeren Steunkomitee vzw (0408.189.856) en de daaronder geordende oud-ledenvereniging Blauwvoetkring om uw gegevens te bewaren en te gebruiken voor de normale werking van de Blauwvoetkring en het Jongeren Steunkomitee. Tevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond vzw (0410.940.894), die voor promotionele en organisatorische doeleinden gebruik kan maken van het adressenbestand van de Blauwvoetkring.

U kan te allen tijde uw lidmaatschap van de Blauwvoetkring laten schrappen door ofwel een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ofwel door een aangetekende brief te versturen naar Blauwvoetkring, p/a Hoogkamerstraat 40 b te 9100 Sint-Niklaas.

Na het beëindigen van uw lidmaatschap zal de Blauwvoetkring uw gegevens nog maximaal 2 jaren bewaren.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hugo Pieters, p/a Hoogkamerstraat 40 b, 9100 Sint-Niklaas.

Powered by BreezingForms

 

© 2017 VNJ vzw
Facebook