Levenswet

Wees moedig, vooral bij nederlaag

Wees trots te dienen, in eerbied en vreugde

Wees wilskrachtig, overwin uzelf 

Wees trouw in de strijd voor onze eigen aard

Wees tuchtvol en gehard als een jong soldaat

Wees als kameraad een voorbeeld en steun

Wees edelmoedig, geef je zonder meten

Wees oprecht, want waarheid is plicht

Wees rechtvaardig, zoals uw eer het eist

Zo strijden wij samen, God ter ere, ons volk ten bate

© 2017 VNJ vzw
Facebook